Menu Close Up Down Previous Next

Tietosuoja

Tietosuoja

Julkaisupäivä 18.05.2017


YKSITYISYYDENSUOJASI ON MEILLE TÄRKEÄ

HMD Global Oy, mukaan lukien sen konserniyhtiöt (jäljempänä ”HMD”), on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja muita lakeja. Tämä rekisteriseloste (“Seloste”) kuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytäntömme. ”Henkilötieto” tarkoittaa tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn luonnolliseen henkilöön. Tätä Selostetta sovelletaan, kun HMD on rekisterinpitäjä tai kun viittaamme tämän Selosteen soveltumiseen tuotteen tai palvelun yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakassuhde tai muu asiallinen yhteys taikka rekisteröidyn suostumus. Annamme tietosuojaan liittyviä lisätietoja yksittäisten palveluidemme yhteydessä. Mikäli tällaisten lisätietojen ja tässä Selosteessa mainitun välillä ilmenee ristiriitaisuutta, on annettu lisätieto ensisijainen.

Laitteeseesi asennetut ohjelmistot voivat käsitellä henkilötietojasi. Tuotteemme ja palvelumme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivustoille tai palveluihin, joilla on omat tietosuojakäytäntönsä. Suosittelemme, että tutustut tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin. HMD ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöistä.

Jos et hyväksy tätä Selostetta, niin älä käytä tätä sivustoa tai anna HMD:lle henkilötietojasi.

Mitä tietoa keräämme?

Henkilötietojasi kerätään rekisteröityessäsi HMD:n tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi, niiden myynnin ja käytön yhteydessä, myyntikampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä sekä muutoin asioidessasi kanssamme. HMD kerää muun muassa seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

- Tuotteiden palveluiden käyttöönotto

Ottaessasi tuotteemme tai palvelumme käyttöön, laitteeltasi saatetaan lähettää sähköinen aktivointiviesti HMD:lle. Aktivointiviesti sisältää tyypillisesti tiedon tuote- ja palvelutyypistä, sekä yksilöivän laite- ja palvelutunnisteen sekä verkkotunnisteet.

Tuotteidemme ja palveluidemme käyttö

Palvelimemme keräävät automaattisesti tietoja käyttäessäsi palveluitamme, esimerkiksi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut, selaimesi tai sovelluksen tyypin ja muut vastaavat tiedot.

Sovelluksemme voivat ajoittain ottaa yhteyden palvelimiimme esimerkiksi tarkistaakseen saatavilla olevat päivitykset tai lähettääkseen tietoja palvelun käyttöön liittyen. Voimme kerätä yksityiskohtaisia tuotteidemme ja palveluidemme käyttöön liittyviä tietoja vapaaehtoisten kehitysohjelmiemme yhteydessä. Nämä käytännöt on kuvattu tarkemmin tätä Selostetta täydentävissä lisätiedoissa.

Tiedot, jotka annat meille

Saatamme kysyä nimesi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi, käyttäjätunnuksesi ja salasanasi, suostumuksiasi ja mieltymyksiäsi koskevia tietoja, palautettasi, laitteisiisi liittyviä tietoja, ikäsi, sukupuolesi, postinumerosi, tilitietojasi, luottokorttitietojasi sekä tietoja suostumuksistasi ja kieli- tai muista vastaavista valinnoistasi. Voimme myös hankkia henkilötietoja suoramarkkinointiyrityksiltä ja muista vastaavista julkisista lähteistä.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Käsittelemme asiakkuuteesi liittyviä tietoja, kuten tiedot ostoistasi, latauksistasi, meille toimittamistasi sisällöistä, sopimuksistamme, pyynnöistäsi, tuotteiden ja palveluiden toimitustiedot, maksu- ja muita taloudellisia tietoja, tietoja yhteydenotoistasi meihin, ja muita vastaavia HMD:n ja sinun välistä kanssakäymistä kuvaavia tietoja. Voimme nauhoittaa asiakaspalvelupuheluja.

Paikkatiedot

HMD:n paikkatietoihin perustuvat palvelut ja ominaisuudet hyödyntävät satelliitti- sekä sekä Wi-Fi, IP-osoite tai muuta verkkoperusteista paikkatietoa. Avustettujen paikannusmenetelmien, esimerkiksi Avustetun GPS:n käyttö voi sisältää paikkatietojesi ja yksilöivien laite- ja operaattorikohtaisten tunnisteiden vaihtamista paikannuspalvelimen kanssa. HMD ei käytä näitä tietoja yksilöidäkseen sinut henkilökohtaisesti.

Käyttäessäsi paikkatietoihin perustuvia palvelujamme, esimerkiksi paikkaan perustuvia hakuja tai navigointipalvelujamme, paikkatietosi saatetaan lähettää HMD:lle oikean sisällön tarjoamiseksi. Tämä voi sisältää myös paikkatietoihin perustuvaa mainontaa.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin. Yksi tai useampi tarkoitus voi päteä samanaikaisesti.

Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi tilausten hallinnointiin sekä sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen, käyttäjien tunnistamiseen ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Tilit

Jotkut palvelumme edellyttävät käyttäjätiliä voidaksemme varmistua oikeiden tietojen näyttämisestä oikealle henkilölle.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja hallinta

Henkilötietojasi voidaan käyttää HMD:n tuotteiden, palveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen ja hallintaan. Voimme yhdistää eri tuotteiden ja palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja voimme tehdä tilastoja tuotteiden ja palveluiden kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

Asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan käyttää asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai tuotteisiin ja palveluihimme liittyvissä asioissa.

Markkinointi ja suositusten tekeminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää tehdäksemme tuotteistamme ja palveluistamme henkilökohtaisempia ja kohdennetumpia, esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä sinulle kohdennettuja sisältöjä palveluissamme. Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa HMD:n ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin ja tutkimuksiin.

Luovutammeko henkilötietoja?

HMD ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi HMD:n ulkopuolelle muuta kuin seuraavissa tilanteissa:

Suostumuksesi ja yhteisöpalvelut

Henkilötietoja voidaan luovuttaa suostumuksellasi. Joissain palveluissamme voit jakaa henkilötietojasi muiden käyttäjien kanssa. Kehotamme harkitsemaan huolellisesti ennen kuin jaat henkilötietojasi tai muuta tietoa muille käyttäjille.

HMD yritykset ja auktorisoidut kolmannet osapuolet

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa HMD:n tytäryhtiöille ja valtuutetuille alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä Selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaisia alihankkijoita liittyy esimerkiksi tilaamiesi tuotteiden toimittamiseen, palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen, laskutukseen, operaattorisi kautta tapahtuvaan laskutukseen, luottokorttimaksamiseen, asiakaspalveluun, asiakastietojen hallinnointiin ja analysointiin, luottotietojen tarkistamiseen, markkina- ja muihin tutkimuksiin, ja markkinointi- ja muiden kampanjoiden toteuttamiseen. Ostaessasi HMD tuotteen kauttamme siten, että liittymäsopimus kuuluu tuotteeseen, saatamme joutua vaihtamaan tietoja operaattorisi kanssa voidaksemme tarjota ko. palvelun.

Voimme tehdä yhteistä markkinointia ja muuta viestintää yhteistyökumppaneidemme, esimerkiksi operaattorisi kanssa. Välttääksemme päällekkäistä tai tarpeetonta viestintää, saatamme joutua vertaamaan HMD:n keräämää tietoa yhteistyökumppanimme keräämään tietoon.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun kuin tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin ja velvoitamme heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Kansainväliset tietojen siirrot

HMD:n tuotteita ja palveluita toteutetaan eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia käyttäen. Tällöin henkilötietojasi voidaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin. HMD huolehtii tällöinkin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän Selosteen mukaisesti.

Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla. Saatamme myös jakaa ja muutoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti puolustaaksemme HMD:n oikeutettuja etuja, esimerkiksi, siviili- tai rikosoikeudellisissa prosesseissa.

Yritysjärjestelyt

Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme tietyissä maissa, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Miten huolehdimme lasten yksityisyyden suojasta?

HMD:n tuotteet ja palvelut ovat tyypillisesti tarkoitettu kaikille yleisöille. HMD ei tietoisesti kerää tietoa lapsista ilman heidän vanhempiensa tai huoltajiensa suostumusta. Julkaisemme Internet-palveluiden turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita verkkosivuillamme.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Jotkin HMD:n tuotteet ja palvelut antavat käyttäjän itse hallinnoida keräämiämme henkilötietoja. Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietojesi ajantasaisuuden tällaisia työkaluja käyttäen. Huomioi, että on sinun vastuullasi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu jotain muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelussa ja tuottamisessa. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia ohjeistuksiamme toteutetaan muun muassa proaktiivisen ja reaktiivisen riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturva tuotteidemme ja palveluidemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla tuotteidemme ja palveluidemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme asianmukaisesti tietoliikenneturvallisuuteen, laite- ja muiden vastaavien tilojen turvallisuuteen, tietojen häviämiseen liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin ainoastaan valtuutetuille henkilöille, joilla on oikeutettu tarve käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Miten käytämme evästeitä ja Web Beaconeita?

HMD käyttää evästeitä, web beaconeita ja muita vastaavia menetelmiä sivustojemme ja palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä sisältöjen ja mainonnan kohdentamiseen. Voimme myös käyttää kolmansien osapuolten evästeitä mainonnan kohdentamiseen, esimerkiksi DoubleClick. Sivuillamme voi myös olla muita kolmansien osapuolten komponentteja, esimerkiksi yhteisöpalveluihin liittyen.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää HMD:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Vaikka kieltäisit markkinointi- ja muun vastaavan yhteydenpidon, voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle tuotteitamme ja palveluitamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi informoida sinua sopimusmuutoksista tai tuotteiden tai palveluiden vika- ja häiriötilantilanteista ja ottaa sinuun yhteyttä tässä tarkoituksessa.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, hallinnoimalla HMD tiliäsi sekä hyödyntämällä laitteellasi tai palveluissamme olevia valikkoja. Joissakin tapauksissa, erityisesti, jos haluat poistaa henkilötietojasi, tämä voi tarkoittaa sitä, ettemme voi jatkaa palvelun tarjoamista sinulle.

Kuka on rekisterinpitäjä?

HMD Global Oy, osoitteessa Karaportti 2, 02610 Espoo, Suomi, on henkilötietojesi rekisterinpitäjä.

Lisäksi HMD:n konserniyhtiö, joka tarjoaa tuotteen tai palvelun voi toimia rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löydät käymällä läpi tuotteen tai palvelun ehdot tai käyttämällä HMD:n verkkosivustolla olevia yhteystietoja.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit myös ottaa meihin yhteyttä:

HMD Global Oy c/o Privacy Karaportti 2 02610 Espoo Suomi

Muutokset tähän rekisteriselosteeseen

HMD voi ajoittain tehdä muutoksia tähän Selosteeseen tai muuttaa, modifioida tai poistaa pääsyn tälle sivustolle milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Jos tätä Selostetta kuitenkin olennaisesti huononnetaan, HMD ilmoittaa asiasta tämän Selosteen alussa ja tämän sivuston kotisivulla 30 päivän ajan. Suosittelemme että käyt katsomassa tätä Selostetta uudelleen aina ajoittain saadaksesi tiedon tähän Selosteeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.